Rusya - İhracat Kotası Uygulamaları

15 Eylül 2022

Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu'nda ihdas edilen Hükümet Kararnameleri marifetiyle, Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak;

• 3 Eylül - 3 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) döneminde gerçekleştirilecek 4707 tarife pozisyonlu geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları ihracatında 30 bin tonluk,

• 10 Ağustos - 31 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) döneminde gerçekleştirilecek 2503.00.100.0 ve 2503.00.900.0 gümrük tarife istatistik pozisyonlu muhtelif kükürt ihracatında 1,1 milyon tonluk kota uygulamaları getirildiği bildirilmektedir.

CANLI DESTEK