Saat İhtisas Gümrüğü Uygulaması Tebliğinde Değişikliğe Gidildi

06 Temmuz 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187) Tebliğ ile saat cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirleyen Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)'nde değişikliğe gidildi.

Buna göre; söz konusu Tebliğ'in Saat İhtisas Gümrüğü Uygulaması başlıklı 3. Maddesinde yer alan “Avrupa Birliği Menşeli Olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” şeklinde değiştirildi.

Böylece Avrupa Birliği menşeli olmayan ürünlerin yanı sıra Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Büyük Britanya veya Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan 91.01 ve 91.02 tarife pozisyonunda bulunan eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri;

  • Ankara Gümrük Müdürlüğü
  • Antalya Gümrük Müdürlüğü
  • Erenköy Gümrük Müdürlüğü
  • İzmir Gümrük Müdürlüğü
  • İzmit Gümrük Müdürlüğü
  • Muratbey Gümrük Müdürlüğü

Tarafından gerçekleştirilecektir.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220706-10.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK