SABER Kayıt Sistemi

15 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Suudi Arabistan'da kullanılmakta olan Saber Elektronik Kayıt Sistemi'nin; üreticileri, ithalatçıları, Suudi Arabistan Standartlar Kurumu (SASO) onaylı uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, Suudi gümrüklerini ve ticaretle ilgili diğer idareleri tek bir sistemde birbirine bağlamak amacıyla kurulduğu belirtilen bir çevrimiçi doğrulama aracı olduğu, Saber'in teknik düzenlemeye tabii olan veya olmayan ürünlerin (gıda, ilaç, kozmetik, tarım ve medikal ürünler gibi başka düzenlemelere tabii belli ürünle hariç) ülkede piyasaya sürülmesine dönük hazırlanmış ve bu kapsamda kullanıma alınmış bir sistem olduğu ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Saber Kayıt Sistemi'nin internet sayfasında (saber.sa), teknik mevzuat kapsamında olmayan tüm ürünler için de 01/01/2021 tarihinden itibaren uygunluk beyanı (self-declaration certificate) ve sevkiyat talep belgesi (shipment request certi-ficate) için sistemde kayıt yaptırmanın zorunlu olduğuna dair bir bildirim yayımlandığı bildirilmektedir.

CANLI DESTEK