Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Kuruluyor

14 Ekim 2020

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) kurulmasına karar verilmiştir. Komite; Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacaktır.

Komite, kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar alacaktır. SAİK, milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla da gerekli tedbirleri uygulayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkan verecek şekilde, uzun vadeli alım planları yapmasına yönelik kararların da alınacağı komitenin başlıca görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

· İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirler almak.

· Yurt içi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar vermek.

· Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurt içi üretim sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak.

· Yurt içinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar vermek.

SAİK'in faaliyet giderleri ile politika ve kararları doğrultusunda oluşturulacak destek programları kapsamında yapılacak harcamalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine bu amaçlarla konulacak ödeneklerle karşılanacak.

Yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan Kararnameye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-6.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK