Şeker İhracatı Kayda Bağlandı

30 Aralık 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/12) yer aldı.

Tebliğ ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine yapılan Ekleme ile 1701 GTP kodlu Şeker'in ihracı kayda bağlandı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230-31.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK