Şeker İthalatında Gümrük Vergisi Sıfırlandı

30 Mayıs 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile kamış veya pancar şekeri ithalatında 400.000 tona kadar gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerin sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.

Karar kapsamında yapılacak ithalat Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ithal lisansıyla mümkün olabilecek.

Tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım esasları Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle belirlendi.

Buna göre, açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılacak. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların 10 gün içinde, bakanlığın web sitesi üzerinden (www.ticaret.gov.tr) elektronik imza ile yapılması gerekiyor.

Türkiye'de yurtiçi şeker üretimi A ve B kotası adı verilen bir sistemle düzenleniyor ve üreticilere dağıtılıyor. Bu kotalar dışında üretilen ve yurtiçinde pazarlanamayan şekerler C şekeri olarak adlandırılıyor.

Firmalara başvuruda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmayacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-10.pdf, Yönetmeliğe ise https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-11.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK