Şekerde Nihai Kullanım Kaynaklı İndirimli Gümrük Vergisi Uygulaması Genişletildi

22 Temmuz 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına ekli VII sayılı listede (Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri) yer alan bazı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) satırlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre;

1703.10.00.00.00 Kamış melasları

1703.90.00.00.00 Diğerleri

GTİP'lerinde yer alan ürünlerin 1905 (ekmek, kek, pasta vb..) 2102.10.31 (kuru maya), 2102.10.39 (diğer mayalar), 2207 (Alkollü içecekler) tarife pozisyonundaki ürünlerin imalatında ve yem sanayiinde kullanılması durumunda gümrük vergisi % 0 (sıfır) olarak uygulanacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karar'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220722-17.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK