Serbest Bölgeler İçin İstihdam Desteği Şartları Esnetildi

08 Şubat 2021

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3. Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gelir vergisi ve muhtasar hesabının 2020 yılı için % 80 olarak uygulanmasına karar verildi.

Üretici firmalar, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85'ini yurt dışına ihraç etmeleri halinde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler için stopaj istisnasından yararlandırılmaktaydı.

Böylece, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında % 85 ihracat şartı 2020 yılı için % 80'e düşürüldü.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-18.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK