Sigaraların Türkiye Üzerinden Transitine İlişkin Düzenleme Yapıldı

10 Aralık 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 4919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu kararda belirtilen 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla getirilen Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar ile sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transitine, her bir paket ve ambalajda, dış paketleme ile etiketlerinde ve boş sigara paketleri üzerinde varış ülkesinin resmi dil veya dillerinden uyarıcı işaretleri bulunması kadıyla izin veriliyordu.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211210-11.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK