Sinop Gümrük Müdürlüğü Oyuncak İthalatında Yetkili Olacak

07 Temmuz 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:164)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 171) yer aldı.

Avrupa Birliği menşeli olmayan eşya hariç olmak üzere Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüklerine Sinop Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210707-11.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK