Sudan 2020 Yılı Gümrük Vergileri

22 Haziran 2022

Ticaret Bakanlığımızdan iletilen bir yazıda Hartum Ticaret Müşavirliği tarafından gönderilen bir yazıda, Sudan İçişleri Bakanlığı'na bağlı bulunan Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden, Sudan'da 2022 yılından itibaren uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarını gösterir tarife cetvelinin 15/06/2022 günü temin edilerek gönderildiği belirtilmektedir.

Vergi oranlarını gösterir belgeler ektedir.

Detaylar için: https://dosya.tim.org.tr/index.php/s/JKjieGH2WMwGQZd

CANLI DESTEK