Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

29 Aralık 2021

Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde yer alan Geçici 4' üncü ve Geçici 6'ncı maddelere ilişkin uygulamanın 31/07/2022 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, mezkur Genelge'de muhtelif değişiklikler yapıldığı bildirilmekte olup, söz konusu değişikliklerin yer aldığı Genelge'nin dercedilmiş haline Ticaret Bakanlığı internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK