Tarım ve Gıda Ürünleri İthalatında Kayıt Dönemi Başladı

11 Haziran 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler (No: 2021/1, No: 2021/2, No: 2021/3) yayımlandı. Her üç tebliğle, bazı tarım ve gıda ürünleri ithalatı için gözetim uygulaması başlatıldı. Yayımlanan tebliğler, eklerindeki gümrük tarife pozisyonu (GTP) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Tebliğler doğrultusunda, ileriye yönelik gözetim uygulaması amacıyla ithalatı kayda alınacak tarım ve gıda ürünleri şunlar:

 • Balıklar ve su ürünleri (somon, ringa, hamsi, sardalya, uskumru, karides, yumuşakçalar ve diğerleri)
 • Balık ve su ürünleri konserveleri,
 • Sarımsak
 • Kaju
 • Badem
 • Ceviz
 • Muz
 • Karışık sert kabuklu meyveler
 • Yeşil ve siyah çay, Paraguay çayı
 • Tatlı biberler, kırmızı biber
 • Yer fıstığı
 • Keten tohumu
 • Rep veya kolza tohumları (tohumluk hariç)
 • Çerezlik ayçiçeği tohumu (tohumluk hariç)
 • Aspir tohumu
 • Ayçiçeği tohumunun unları
 • Ayçiçeği tohumu yağı
 • Meyve fideleri, asmalar ile kesme çiçekler

Söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek.

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, Kayıt Belgesinin düzenlendiğine ilişkin Tek Pencere Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin ilgili hanesine ithalatçı tarafından kaydedilmesi gerekecek.

Kayıt Belgesi başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ithalatçı ve temsilcisi sorumlu olacak. Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları en geç 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak. Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresi 45 gün olacak ve bir Kayıt Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamayacak ve süresi uzatılamayacak.

Kayıt Belgesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmeyecek.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek. Kayıt Belgesi üçüncü kişilere devredilemeyecek.

İthalat Genel Müdürlüğü ve ilgili İhracatçı Birliği temsilcilerinden teşkil edilmiş olan ve görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen Tarım İzleme Komitesi, Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda, Genel Müdürlüğe tavsiye ve önerilerde bulunacak.

Yayımlanan tebliğlerle; İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9), İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/3), İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210611-11.htm , https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210611-12.htm , https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210611-13.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

 

CANLI DESTEK