Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar Yürürlükten Kaldırıldı

28 Aralık 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6614) ile 6/4/2018 tarihli ve 2018/12 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

1 Ocak 2023 tarihinden önce gerçekleştirilen fiili ihracata ilişkin destek başvurularına söz konusu Karar hükümleri uygulanacak.

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221228-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK