TCMB Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranını Belirledi

03 Ocak 2023

31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Tebliğ ile TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231-8.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK