Tekstil Eşyası İthalatı için Yeni İhtisas Gümrükleri Belirlendi

24 Ocak 2022

22 Ocak Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete'de gümrük işlemlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ihtisas gümrüklerinin belirlendiği tebliğ yayınlandı. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)'nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloda güncelleme yapıldı.

Buna göre; Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63'üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Niğde Gümrük Müdürlüğü, Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-12.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK