Temdit Duyurusu

28 Eylül 2020

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, aşağıda linkte yer alan listede halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesinin sunulduğu, AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması kabul edilen eşyanın kırmızı ile renklendirildiği, halihazırda AB ithalat değeri 15.000 avro'nun üstünde olup 5 yıl uzatılan ürünler ile 1 veya 2 yıl daha uzatılacak olan ürünlerin de söz konusu listede yer aldığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, üyelerin ekli listede sunulan ve daha sonraki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer almasını istediği ürünlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği, başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiyaalma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ayrıca askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ'in (İTHALAT: 2020/18) incelenebileceği ifade edilmektedir.

Gümrük Vergisi Askıya Alınmış Olan Eşya Listesi aşağıdaki linkte verilmektedir.

İndirme Bağlantısı: https://we.tl/t-ESXvgFgX3s

CANLI DESTEK