Teşvik Belgeli Yatırımların İnşaatına ve Elektrikli Motorlu Araçların Geliştirilmesinde Verilen Mühendislik Hizmetlerine Yönelik KDV Muafiyetinin Esas

30 Mayıs 2022

28 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile teşvik belgesi kapsamında imalat sanayii ve turizme yönelik inşaat işlerine getirilen KDV muafiyetinin koşulları netleştirildi.

Buna göre istisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkin olacak. Yatırımcıların, inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek. Tebliğ ile ulusal güvenlik kuruluşlarının verdikleri istisna belgelerinin istisna şartlarını taşımaması halinde kayba uğranan vergiden bu kuruluşların sorumlu tutulmasını hükme bağladı. Aynı sorumluluk, Ulusal güvenlik kuruluşlarının onayladıkları listedeki mallar için de geçerli olacak.

Yapılan başka bir değişiklikle teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilmesine yönelik bir hüküm tebliğe eklendi.

Elektrikli motorlu araçların geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerinde de KDV muafiyetinin esasları belirlendi. İstisnadan, münhasıran Türkiye'de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükellefler yararlanacak. Yapılan başka bir değişiklikle teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilecek.

Teşvik Belgeli Yatırımların İnşaatına tanınan muafiyetin 1/5/2022 tarihinden, Elektrikli Motorlu Araçların Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerine tanınan muafiyetin 15/4/2022 tarihinden itibaren geçerli olduğu ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220528-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK