Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliğinde Düzenleme Yapıldı

17 Ocak 2022

14.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/27) yer aldı.

Tebliğ ile 30.12.2021 tarihli (1. Mükerrer) Resmi Gazete ile yayımlanan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklilerin ithalat denetim denetimi ve standartlara uygunluk tebliğlerine uyumlu hale getirilmesi sağlandı.

Buna göre; Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)'nin Ek-1'inde yer alan “3822.00.00.90.19” ibaresi “3822.90.00.00.19” olarak değiştirildi.

GTİP

MADDE ADI

3822.00.00.90.19

değiştirildi

3822.90.00.00.19

Diğerleri (Genel laboratuvar kullanımına yönelik olan cihazlar ve nitelikleri bakımından imalatçısı tarafından İn-vitro tıbbi tanı cihazı amaçlı üretilmeyen ürünler hariç)

 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK