Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Bulgaristan ve Romanya

28 Eylül 2020

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 29 Eylül 2020 Salı günü 10.30-12.00 saatleri arasında Bulgaristan; 1 Ekim 2020 Perşembe günü ise  14.30-16.00 saatleri arasında Romanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Anılan toplantılarla ilgili detaylı bilgilere https://we.tl/t-rLz1izAsgF adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK