Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Singapur ve Japonya

18 Eylül 2020

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenleneceğinden bahisle, 22 Eylül 2020 Salı günü 10.00-11.30 saatleri arasında Singapur'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 24 Eylül 2020 Perşembe günü 10.00-11.30 saatleri arasında Japonya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 

Anılan toplantılarla ilgili detaylı bilgilere https://we.tl/t-PpR4u0QQpG adresinden ulaşılabilmektedir.
CANLI DESTEK