Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Güney Afrika

20 Eylül 2022

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14.00'da Güney Afrika'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile "Elektrikli Makineler ve Kablolar (Beyaz Eşya) ile Otomotiv Yan Sanayi" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantıları gerçekleştirilecektir

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara buradan ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK