TİM 2021 Yılı İlk 1000 İhracatçı Kitabı'nın Basımı/Matbaa İşinin Satın Alımına İlişkin İhale Duyurusu

22 Mart 2022

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nce “2021 Yılı İlk 1000 İhracatçı” Kitabının Basımı (Matbaa) Hizmeti satın alınacaktır. Söz konusu satın alma işlemi  Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İhale İdari ve Teknik Şartnamesi ile Teklif Sahibinin Beyan Dökümanı ekte yer almaktadır.

İhaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, ekli şartname çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız belgeler ile fiyat teklifinizi;  en geç 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla

Ek:1 Teklif Sahibinin Beyanı

Ek:2 İdari ve Teknik Şartname 

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır. 

Teklif Teslim Adresi: Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2 Yenibosna / Bahçelievler 34196 

CANLI DESTEK