TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Online Eğitim Programı-Marmara

23 Şubat 2022

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı hedefleri doğrultusunda, daha fazla üretici, girişimci ve ihracatçıyı Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik sürecine ilişkin bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm bölgelerimizde “TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programları” düzenliyoruz.

2022 yılı programlarının ilki olan “TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Marmara” eğitim programı 28 Şubat 2022 Pazartesi günü 09:30 – 17:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek olup eğitime https://t.co/xrYpEcAhqC linkinden kayıt olunması beklenmektedir.

TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği

Online Eğitim Programı

Marmara

28 Şubat 2022, Pazartesi

Saat 09:30 – 10:15 Açılış Konuşmaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sn. İsmail GÜLLE

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Sn. Faruk KAYMAKCI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Emin BİRPINAR*

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Mustafa TUZCU

*Teyit beklenmektedir

Saat 10:15-12:00 Çevre ve İklim Değişikliği Alanında Bakanlık Uygulama ve Destek Programları

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ETÇBS) ve Sıfır Atık Uygulamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Uluslararası Finansman ve Birlik Programları

Dışişleri Bakanlığı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G)

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Uluslararası Sertifikasyon, Standardizasyon ve Fonlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Ticaret Bakanlığı

Saat 12:00-13:00       Panel: İyi Uygulama Örnekleri

Saat 13:00-13:30       Öğle Arası

Saat 13:30-14:30       İhracatçı Firmalar için Sera Gazı Hesaplaması

Saat 14:30- 15:30       Sürdürülebilir Kalkınma, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi

Saat 15:30- 15:45      Ara

Saat 15:45-16:30        Endüstriyel Atık Suların Arıtılması ve Geri Kazanılmasında İleri Arıtma ve Membran Teknolojileri

Saat 16:30- 17:15      Marmara'nın Bugünü ve Suyun Geleceği

CANLI DESTEK