TİM Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulama Geliştirme, Garanti, Bakım ve Destek Hizmet Satın Alımı İhale Duyurusu Tarih Revizesi

20 Aralık 2021

İhale süreci devam eden TİM Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulama Geliştirme, Garanti, Bakım ve Destek Hizmet Satın Alımına ilişkin ihaleye son başvuru süresi 04 Ocak 2022 Salı Günü Saat 16:00 olarak revize edilmiştir. İlk ilana ulaşmak için tıklayınız.

İhaleye katılmaya istekli olmanız durumunda,  şartnamemiz çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız belgeler ile fiyat teklifinizi;  en geç 04 Ocak 2022 Salı günü saat 16:00'a kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

İhale Teknik ve İdari Şartnamesi ile TİM Ön Süreç Analizleri Dökümanı, TİM Gereksinim Dökümanı, Yüklenici Bilgi Güvenliği Görev ve Sorumlulukları Dökümanı, Fiyat Kırılımı ve Ödeme TablosuTeklif Sahibinin Beyanı belgeleri linklerde  yer almaktadır.

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

Teklif Teslim Adresi: Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2 Yenibosna / Bahçelievler 34196

CANLI DESTEK