TİO Yetki Belgesinde Yapılan İndirim

07 Şubat 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bir yazıda, 6 Temmuz 2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği" hükümleri gereğince, yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, gerçek ve tüzel kişilerin "Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO)" yetki belgesi almalarının zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, tüm dünyada ve ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 salgını sürecinde, taşımacılık sektöründeki operasyonların ciddi bir ivme kazandığı, özellikle ülkemizin konumu itibariyle, tüketici ihtiyaçlarının karayolu taşımacıları tarafından tedarik edilmesi yoluna gidildiği, bu süreçte, ülkemizde karayoluyla uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı faaliyetinin %20'ye yakın bir oranda büyüdüğü belirtilmektedir.

Bu büyümeye paralel olarak ülkemizde karayoluyla eşya taşımacılığı faaliyeti gösteren taşımacı dernekleri ile taşımacıların, yaptıkları taşımanın yanında organizatörlük faaliyeti de yapabilmelerine imkân sağlanması amacıyla, TİO yetki belgesinde indirim yapılması taleplerinin, Bakanlıklarınca değerlendirilerek, 30 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile TİO yetki belgesi ücretinde %80'e varan indirim yapıldığı dile getirilmektedir.

30 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan indirimin 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren 60 gün süre (27 Şubat 2022 tarihine kadar) ile sınırlı olduğu, bu indirimden yararlanarak TİO yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü web sitesinde bulunan (https://uhdgm.uab.gov.tr/duyurular/) bilgi ve belgelerle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

CANLI DESTEK