Türk Eximbank KEP Adresi Değişikliği ve Güncel Adres Bildiri

06 Ağustos 2021
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den alınan bir yazıda, 04.08.2021 tarihinden itibaren kullanılmak üzere anılan bankanın KEP adresinin [email protected] olarak değiştirildiği, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'nin 13. Maddesi uyarınca, kapatılan KEP adreslerine gönderi iletiminin engelleneceği, bankaya yapılacak bildirimler için yeni adreslerinin kullanılması gerektiği, kapatılan adrese mezkur 13. maddeye rağmen iletimi engellenmemiş gönderilere ilişkin olarak Yönetmeliğin 16. Maddesi uyarınca herhangi bir sorumlulukları olmayacağı ifade edilmektedir.
CANLI DESTEK