Türk Eximbank TL Reeskont Kredisi Faiz Oranları Güncellendi

28 Mayıs 2020

TL Reeskont Kredisi faiz oranı yıllık %7,25, KGF komisyon oranı %0,45 olarak güncellenmiştir.

 

Kimler faydalanabilir?

İhracatçılar, imalatçı ve ihracatçılar, imalatçılar (nihai üretici), yurtdışı müteahhitlik firmaları, uluslararası fuarcılık yapan firmalar, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden diğer firmalar, faydalanabilir.

Finanse edilebilecek harcamalar nelerdir?

-Çalışanlara ücret ödemeleri,

-Tedarikçilere olan borçlara ve ticari borçlara ilişkin firmalara yapılan ödemeler. (Kredi kullandırım tarihinden öncesine ait (3 aya kadar) ödenememiş faturalar ile vadesi gereği kullandırım tarihi ve sonrasında ödenecek fatura tutarları toplamı kredilendirilebilecektir.)

-Kira ödemeleri,

-Yurtiçi mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler (YP cinsinden kesilen yurtiçi faturalar da kredilendirilebilecektir.)

-Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler,

-Eximbank'a olan TL kredi geri ödemeleri

Kredi kullandırımı ne şekilde olacaktır?

Firma başvurusuna istinaden kullandırılan kredi tutarı firma adına Türk Eximbank nezdinde açılacak hesapta bloke edilecek ve yukarıda belirtilen harcama alanlarından birine ilişkin olarak ibraz edilecek belgeye istinaden ve işbu belgede belirtilen tutar kadar serbest bırakılarak firma hesaplarına geçilecektir.

Firma limiti ne kadardır?

KOBİ firmalar için 25 milyon TL, KOBİ Dışı firmalar için 50 milyon TL'dir.

Özel şartlar nelerdir?

Kredide ihracat taahhüdüne ek olarak istihdam taahhüdü şartı bulunmaktadır. Firmaların kredi vadesi boyunda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonu ile kredi vadesinin bulunduğu ayın sonundaki çalışan sayılarının ortalamasının 2020 yılı mart ayı sonu çalışan sayısının altında kalmaması gerekmektedir. İstifa, emeklilik, vefat gibi durumlar istihdam şartında istisna kapsamında tutulacaktır.

Vade, faiz ve ek teminat oranları nedir?

Kredi 360 gün vadeli olarak kullandırılacak olup banka teminatı ile kullandırılacak kredilerde faiz oranı yıllık %7,25'dir. KGF PGS kapsamında (Kredi Destek Paketi ve Stok Finansman Destek Paketi) kullandırılacak kredilerde faiz oranına ilave %0,45 KGF komisyonu bulunmaktadır. Ayrıca krediye ilişkin ihracat taahhüdünün ve istihdam şartının yerine getirilmemesi risklerine karşı kredi tutarının %12,75'i oranında ek teminat alınacaktır.

STOK FİNANSMAN DESTEK PAKETİ

Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında Hazine Desteği kefaleti ile 30.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Stok Finansman Destek Paketi “ devreye alınmıştır.

- Mevcut koşullarda stoklarını sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle satamayarak taşımak zorunda kalan ihracatçılarımızın stok finansmanı amacına yönelik 1 yıl vadeli TL Reeskont Kredisi kullandırılacaktır.

- Kredi faiz oranı yıllık %7.25 olup, KGF kefalet komisyonu %0,45 olarak uygulanacaktır.

- Kredi, firmaların 01.01.2020-31.03.2020 tarihleri arasındaki stok alım belgelerinin ibrazı karşılığında kullandırılacaktır.

- Firma limiti KOBİ'ler için 25 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon TL'dir.

CANLI DESTEK