Türk Lirası Karşılığı Gösterilen Hizmet İhraçlarında KDV İadesi İmkanı

05 Şubat 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı.  

Tebliğde; "Faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir." ifadesine yer verildi. Böylece, Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-13.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK