Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması

19 Ocak 2021

Bugünkü Resmî Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik karar yayımlandı.

Bakü'de 25 Şubat 2020'de imzalanan anlaşmaya göre, taraflar arasında anlaşmada yer alan bazı ürünlerde mevcut tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması, iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanmaktadır. Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla kat edilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite de kurulması kararı alınmış bulunmaktadır.

Damping, Sübvansiyon ve Korunma Önlemi

Taraflar Damping ya da sübvansiyon nedeniyle ortaya çıkan zararların telafi edilmesi için milli mevzuatları ile uyumlu olarak damping ve telafi edici tedbirler uygulama hakkına sahip olabilecek. Korunma Önlemleri konusunda da taraflar anlaşma ile mutabık kalınan kurallar çerçevesinde Korunma Önlemi uygulayabilecek.

Teknik düzenleme ve Standartlar

Taraflar Teknik Düzenleme ve Standartlar konusunda ticareti engellemek veya yerli üretimi korumak için engeller oluşturacak bir yaklaşım içinde olmayacaklar.

En Çok Kayrılan Ülke

Taraflar birbirine mal ticaretinde uygulanan tüm kural, düzenleme ve usul ve esaslarla ilgili olarak başka bir ülkeye yönelik tatbik edilenden daha az elverişli koşullarda muamelede bulunmayacak. Ayrıca taraflar başka bir anlaşmada bulunmadıkça, bir tarafın otonom rejim, serbest ticaret anlaşması, tercihli ticaret anlaşması, bölgesel ticaret anlaşması, gümrük birliği anlaşması veya çok taraflı ticaret anlaşması çerçevesinde başka bir ülkeye uyguladığı tarife kotaları veya tarife tavizlerinden faydalanamayacak.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210119-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

Anlaşma, iç onay süreçlerinin tamamlandığını teyit eden son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihin ayrıca ilan edilmesi beklenmektedir.

CANLI DESTEK