Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Onaylandı

24 Mayıs 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Andlaşmasının onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Türkiye'nin KKTC'ye hibe yardımında bulunmasını, KKTC'nin de "Türkiye ile KKTC İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı"nda yer alan reform ve eylemleri gerçekleştirmesi ile mali disiplin alanında bazı adımlar atmasını içermektedir.

Anlaşma ile iki ülkenin arz güvenliğini sağlamak üzere karşılıklı ticaret hacminin artırılması, KKTC ürünlerinin sorunsuz bir şekilde dünya pazarlarına sağlanması, KKTC'nin ihracat kapasitesinin ve katma değerli teknoloji yoğun üretiminin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, e-ticaret alanında işbirliği yapılacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu Milletlerarası Andlaşmaya https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220524-13.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK