Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devleri Arası Tarım Anlaşması

26 Mayıs 2021

Bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki “Tarım Anlaşması”; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'in üyesi olduğu “Türkiye Cumhuriyet ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” kapsamında onaylandı.

Türkiye ve EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan tarım anlaşması ile tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatında her iki taraf da vergi oranlarında taviz sağlayacak. Örneğin; İsviçre'den yapılacak rokfor, küflü peynir ve eritme peynirlerden alınan brüt 100 kg başına tercihli vergi oranı anlaşma kapsamında sıfır olacak. İsviçre Türkiye menşeli süt ürünleri, hayvansal menşeli ürünler, sebzeler, kahve, çay, hayvansal yağlar, şeker mamulleri gibi ürünlerde tercihli muameleyi uygulayacak. 100'den fazla üründe aynı tavizler sağlanacak. Benzer şekilde İzlanda ve Norveç yoğurt, tereyağı, kahve, çay, margarin kakao tozu, makarna reçel gibi işlenmiş tarım ürünlerine AB'ye tanınandan daha az lehte olmayan muameleyi sağlayacak.

İki yıl önce de tarım ürünleri ticareti için İsviçre ile Türkiye arasındaki bu kapsamda anlaşma sağlanmıştı. İki ülke arasında temel tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde ileri liberalizasyona gidilirken, Türkiye tarım ürünleri ihracatında öne çıkan ürünlerin İsviçre pazarına tercihli girişi temin edilmişti.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525M1-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK