Türkiye İhracatçılar Meclisi 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması Organizasyon Hizmeti Satın Alımı İhale Duyurusu

07 Aralık 2022

Sayın Yetkili,

         Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak “2022 Yılı İhracat Rakam Açıklaması” organizasyonumuza ilişkin, yayınlanmış olan teknik şartname kapsamında yapılan satın alım ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmiştir.

Buna istinaden sizlerle ekte teknik şartnamemizin güncel hali ile birlikte zeyilname belgesini paylaşıyoruz.

         Kapalı zarf usulünde yapılan satın alma işlemimiz için Son teklif verme tarihinin: 09.12.2022 ve Son teklif verme saatinin: 14.00 olduğunu hatırlatır, ihaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, ekli şartname çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız teklifinize ekteki belgeleri kaşe ve imza yaparak, imza sirkülerinizle ile birlikte TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ek-1 Zeyilneme

Ek-2 Teknik Şartname

CANLI DESTEK