Türkiye İhracatçılar Meclisi Altyapı Projesi Satın Alma İhale Duyurusu

05 Aralık 2022

         Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak “Altyapı Projesine” ilişkin gerçekleştirdiğimiz satın alma ihale sürecinde, teknik ve idari şartnamenin zeyil edilmiş halini diğer eklerle birlikte sizlerle paylaşıyoruz.

 Söz konusu satın alma işlemi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

         Ekli şartnameler çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız teklifinize ekteki belgeleri kaşe ve imza yaparak, imza sirkülerinizle ile birlikte TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

 

Son teklif verme tarihi: 08.12.2022

Son teklif verme saati: 16.00

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

 

Ek:1  Teknik Şartname

Ek:2  İdari Şartname

Zeyilname

Teklif Teslim Adresi:

Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat: 2 34196  Yenibosna / Bahçelievler – İST.

CANLI DESTEK