Türkiye İhracatçılar Meclisi Avukatlık Hizmeti Satın Alma İhale Duyurusu

26 Ekim 2022

Sayın Yetkili,

         Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak “Avukatlık Hizmetine” ilişkin, kurumumuzca bir satın alma gerçekleştirilecektir.

         Bu kapsamda ihale; TİM'in taraf olduğu veya olacağı ulusal ve uluslararası uyuşmazlık ve davalar için 1 yıl süreyle TİM'e verilecek avukatlık hizmetinin usul ve esasları ile bu hususta tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi ile ilgilidir.  

        Söz konusu satın alma işlemi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İdari Şartname ve Teklif Sahibinin Beyan Dokümanları ekte yer almaktadır.

        İhaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, ekli şartname çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız teklifinize ekteki belgeleri kaşe ve imza yaparak, imza sirkülerinizle ile birlikte TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Son teklif verme tarihi: 07.11.2022

Son teklif verme saati: 16.00

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

Saygılarımızla.

Ek:1  İdari Şartnamesi
Ek:2 Teklif Sahibinin Beyanı

Teklif Teslim Adresi:

Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2       

34196  Yenibosna / Bahçelievler – İST.

CANLI DESTEK