Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı Faaliyete Başladı

08 Kasım 2022

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ürünlerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında genel kabul görmesinin ürünlerin gelişmiş teknik düzenlemelere/standartlara göre üretilmesinden ve belgelendirilmesinden geçtiği, ülkemizde ürün güvenliğine dair temel kuralların, 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda düzenlendiği, Kanunun, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesini şart koştuğu ve iktisadi işletmecilerle birlikte ilgili diğer tüm tarafların bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarını düzenlediği belirtilmektedir.

Ürünlere dair teknik düzenlemelerin, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, görev alanları kapsamında farklı Bakanlıklar/Kamu Kuruluşları tarafından yürürlüğe konulup uygulandığı, teknik düzenlemelerin güncel listesini, ürün kapsamını ve her bir ürün grubu için piyasaya arz gerekliliklerini ayrı ayrı açıklayan ve her bir teknik düzenleme özelinde sorumlu yetkili kuruluşların irtibat bilgilerini içeren "Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı"nın Bakanlıkları tarafından faaliyete alındığı ifade edilmekte olup ilgili tüm tarafların bilgi alabilecekleri siteye https://urunkurallari.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabildiği dile getirilmektedir.

CANLI DESTEK