Türkiye ve Fas Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Fas Tarafından Yürürlüğe Konulması

13 Mayıs 2022

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergiler İdaresince yayımlanan 29 Nisan 2022 tarih ve 6319/222 sayılı örneği ekli tebliğe atıfla, Türkiye ve Fas arasında 24 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan "Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma"nın 2 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Söz konusu tebliğde, EK I'in MFN oranının % 90'ına tabi olacağı, EK II'nin ise korunma önlemlerinin sona ermesini müteakip MFN oranının % 90'ına tabi olacağı, bu uygulamanın yenilenebilir beş yıllık bir dönem için geçerli olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu tebliğe https://bit.ly/39ZtwDR adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK