Ufuk Avrupa - Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Odak Grup Eğitimi

24 Haziran 2021

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “Ufuk 2020'de Türkiye Faz II” Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenecek olan Ufuk Avrupa - Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Odak Grup Eğitimi (webinar) 5-6 Temmuz 2021 tarihlerinde 10:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Avrupa İnovasyon Ekosistemleri (EIE) Odak Grup Eğitimi, Horizon Europe çerçeve programında çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıları ve yeni Ufuk Avrupa İnovasyon Ekosistemleri girişimi hakkında bilgi edinmek isteyen daha deneyimli araştırmacıları hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. EIE programı için bağlam, vizyon, hedefler ve beklenen etkiler hakkında fikir vererek çağrıların "büyük resmi" sunulacaktır. 2021 ve 2022 için tüm EIE Çağrıları'nın uygulamaları yakından inceleyecek ve detaylandırılacaktır. Ayrıca bir Türk firmasının H2020 INNOSUP çağrılarına Koordinatör olarak katılımından elde ettiği deneyimleri paylaşma fırsatı sunulacaktır. Etkinlik, katılımcılardan gelen sorularla interaktif bir oturum fırsatı sunan panelistler arasında bir yuvarlak masa tartışması ile sona erecektir.

Söz konusu etkinliğe ait kayıt bilgileri için tıklayınız

CANLI DESTEK