UKCA İşareti'ne Geçiş Sürecinde Uzatmaya Gidildi

31 Ağustos 2021

Avrupa Birliği'nin (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında AB'de ve Türkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dahil) Onaylanmış Kuruluşlar tarafından düzenlenen CE İşareti'nin 1 Ocak 2022 tarihine kadar Birleşik Krallık tarafından kabul edileceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yalnızca UKCA İşaretinin dikkate alınacağını Birleşik Krallık tarafından resmi olarak belirlenmişti. 

Bu defa, Kovid-19 pandemisinin işletmeler üzerinde yol açtığı etki dikkate alınarak, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, CE İşaretinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar Birleşik Krallık tarafından (İngiltere, İskoçya ve Galler) kabul edileceği ifade edilmiştir.

Buna göre, AB'nin yeni yaklaşım direktifleri kapsamında CE İşareti gerektiren ürün grubunda UKCA İşaretinin kullanımı için Birleşik Krallık tarafından tanınan geçiş süreci 1 yıl daha uzatılarak, 1 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile, daha önce CE işareti gerektiren ürün gruplarında 1 Ocak 2023 tarihine kadar UKCA işaretinin kullanılması ötelenmiştir. Bu düzenleme ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar CE İşaretinin kabul edileceği Tıbbi Cihazlar ürün grubuna ait geçiş sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Birleşik Krallık Hükümetine ait resmi internet sitesinde https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking uzantısında yer alan UKCA İşaretine ilişkin kılavuz söz konusu uygulamayı içerecek şekilde 24 Ağustos 2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

CANLI DESTEK