Ukrayna'dan Tarım Ürünleri İthalatına İstisna Getirildi

03 Mart 2022

03/03/2022 tarihli Resmi Gazete'de Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Kararla, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna özelindeki tarım ürünleri ithalatına istisna getirildi.

Buna göre; Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220303-5.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK