Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Konulu Genelge Yayınlandı

28 Ekim 2022

Bugünkü (27.10.2022) Resmî Gazete'de yer alan Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde Türkiye'de yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesiyle ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirme yolundaki faaliyetlerin ve ilerlemelerin hız kazandığı bildirildi.

Bu süreçte en önemli faaliyet alanlarından birinin '27.ise teknoloji odaklı girişimcilik olduğu vurgulanan Genelgede "Yenilikçi, yüksek katma değerli teknolojik girişimler hızlı büyüme potansiyeli ve küresel pazara açılma kapasiteleri ile ekonomik ve toplumsal değer üretimi sürecinin öncüsü haline gelmiştir. Son dönemde ulusal teknoloji girişimlerinin sergilediği başarılı performans da bu alanın önemini ve ülkemizin sahip olduğu potansiyeli belirginleştirmektedir. Bu itibarla teknoloji girişimciliğinin gelişim hızının artırılarak teknoloji girişimciliği ekosisteminin daha da güçlendirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanan 'Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi' Bakanlığın resmi internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu Genelgeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221027-10.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK