Ur-Ge Projeleri Kapsamındaki Sanal Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenecek

01 Şubat 2021

30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığınca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projelerinde KOBİ'lere ihracat odaklı daha geniş bir çalışma alanı sağlanması amacıyla adım atıldı. Bu kapsamda firmalar, iştirak edilecek yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri sanal olarak yapıldığında da desteklerden faydalanabilecek.

"Sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti" başlığı altında UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak iş birliği kuruluşunca ve Bakanlık koordinasyonunda sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenlenebilecek.

Azami 10 sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 75 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek.

Bakanlıkça verilen e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği kapsamında, iş birliği kuruluşlarınca e-ticaret sitesine ödemesi daha önce gerçekleştirilen ancak ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde destek ödeme müracaatı gerçekleştirilemeyen e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin destek müracaatları, 3 ay içerisinde yapılması halinde, değerlendirmeye alınacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-18.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK