Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

12 Temmuz 2021

10 Temmuz 2021 Cumartesi yayınlanan Resmi Gazete'de Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik yer aldı.

Piyasa gözetimi ve denetiminin genel usul ve esasları 2002'de "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" ile Avrupa Birliği sistemiyle uyumlu olarak düzenlenmişti. Yönetmelik, çerçeve mevzuat niteliği taşırken Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu tüm kamu kuruluşları tarafından uygulanıyor.

Çağın gereklerine uygun düzenlemeleri mevzuata yansıtmak amacıyla 5 Mart 2020'de "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" yasalaştı ve 12 Mart 2021'de yürürlüğe girdi.

Yayınlanan yeni yönetmelik ile,

  • PGD'nin fiziksel piyasaya ek olarak e-ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesi, çağın gerekliliklerine uygun şekilde daha etkin hale getirilmesi ve AB ile işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.
  • İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıların PGD'ye ilişkin yükümlülükleri, izlenebilirlik ve yetkili kuruluşların PGD'ye ilişkin görev ve sorumlulukları düzenlendi.
  • Ürünlerin piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak durdurulması, ciddi risk taşıyan ürünlerin ve önlemlerin duyurulması konularında detaylı düzenlemeler hayata geçirildi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-21.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK