Venezuela'ya Yönelik İthalat Vergisi Sıfırlandı ve Tarife Kontenjanı Getirildi

21 Ağustos 2020

Bugünkü Resmi Gazete'de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yer aldı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Söz konusu karara göre; Ek II Sayılı listede yer alan bazı ürünlerin Venezuela menşeli olanların ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak belirlendi.

Ek III ve Ek IV Sayılı lisede yer alan bazı ürünlerde Toplu Konut Fonu uygulanacaktır. Ürünlerin Nihai Kulanım Mevzuatı Kapsamında ithal edilmesi durumunda Gümrük Vergisi uygulanmayan bazı maddelere karar kapsamında aynı amaçlarla ithal edilmesi durumunda Gümrük Vergisi uygulanmayacaktır.

Ek I sayılı listede yer alan “Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi” başlıklı EK-1'de bulunan maddelere nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde uygulanan oranlar Kara Kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi durumunda aynı oranda uygulanacak.

Aynı zamanda, söz konusu karara göre ilave gümrük vergilerine yönelik olarak İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri Venezuela Menşeli eşya için uygulanmayacaktır.

 Tarife Kontenjanı

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan ikinci düzenlemede ise Venezuela Cumhuriyetine yönelik bazı tarım ürünlerine yönelik olarak Tarife Kontenjanı Uygulaması yer aldı. Buna göre; peynir, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu, susam tohumu, aspir, çikolata ve kakao içeren ürünler için uygulanmak üzere tarife kontenjanı uygulaması getirildi.

Tarife Kontenjanı Tebliği

Venezuela Cumhuriyetine yönelik bazı tarım ürünlerine yönelik olarak Tarife Kontenjanı Uygulamasına ilişkin tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi zorunludur.

Firmalara başvurularında talep ettikleri tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmaz. Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1'deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma/firmalar hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilir.

Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup Kararlara;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-22.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-23.pdf adresinden,

Tebliğe ise;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-16.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK