Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber Yayınlandı

27 Aralık 2022

Mükelleflerin vergi kanunlarından kaynaklanan vergi dairesinden olan iade alacaklarının mahsup edilebileceği borçlara ilişkin açıklamaların yer aldığı 'Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber' yayınlanmıştır.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/vergi_iade_alc_mahs_ilskn_rehber.pdf adresinden erişim sağlanan söz konusu rehberde;

  • Gelir ve kurumlar vergisinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsuben iadesi,
  • Geçici verginin mahsuben iadesi,
  • Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemleri,
  • Katma değer vergisinden kaynaklanan iade alacaklarının mahsup edilebileceği borçlar,
  • 6183 sayılı Kanuna göre nakden iade aşamasına gelen alacakların mahsup edilebileceği borçlar,
  • Mükelleflerin vergi dairesinden olan iade alacaklarının mahbup edebileceği borçlara ilişkin özet tablo,

hakkında bilgilere yer verilmektedir.

CANLI DESTEK