Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması

16 Mart 2021

Bugün yayınlanan Resmî Gazetede Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından alınan “Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerinin uzatılması” karar yer aldı. Kararda, tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren salgın nedeniyle Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok kurum ve kuruluştan gelen taleplerin değerlendirildiği belirtilmektedir.

- Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü 31.12.2021,
- Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü 31.12.2021,
- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü 31.12.2021,

tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210316-8.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK