Veteriner Kontrolüne Tabi Ürün İthalatına Yetkili Gümrüklerde Değişiklikler Yapıldı

28 Temmuz 2021

28 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı. Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de yer alan “Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen veteriner kontrollerine tabi ürünlerin transit işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkilidir.” ibaresinde değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklikle Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü demiryolu ile gelen veteriner kontrollerine tabi ürünlerin 'ülkeye giriş' işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkili kılındı.

Bununla birlikte aynı Tebliğ'de bulunan zirai karantina kontrollerine tabi odun, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyallerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin gerçekleştirildiği Gümrük İdarelerine 'Artvin Hopa Gümrük Müdürlüğü' eklendi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ'e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK