Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Kapsamındaki Değişiklikler

16 Ekim 2020

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre;

- Yatırımcılar adına Tebliğ kapsamında Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlü kullanıcılar için nitelikli elektronik sertifikanın yanı sıra kayıtlı elektronik posta hesabı temin etme zorunluluğu getirildi.

- Daha önce gerekli evraklar ile Genel Müdürlüğe yapılan başvurular yapılan düzenleme ile Genel Müdürlük kayıtlı elektronik posta adresine gönderilecek. Yatırımcılar kendileri adına hareket eden kullanıcıları azil etme için daha önce Genel Müdürlüğe başvuruda bulunuyordu. Bundan sonrasında noter tarafından Genel Müdürlüğün öngördüğü şekilde düzenlenen bir azilnamenin Genel Müdürlük kayıtlı elektronik posta hesabına gönderilmesi yetkisinin iptali için yeterli olacak.

- E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP adresine gönderilecek.

- Tebliğ'e geçiş dönemi için bir geçici madde eklendi. Böylece yetkilendirme başvuruları bugünden itibaren bir ay süre ile gerekli belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilecek.

Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğ'e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016-6.htm adresinden erişim sağlanabilecektir.

CANLI DESTEK