Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Değişikliği

13 Mayıs 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek ilçelerin listesi düzenlendi. Söz konusu liste ekte yer alan dosyada sunulmaktadır.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-4.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK