Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardım Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

21 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de 5478 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yer aldı.

Buna göre, ödenecek tutarlarda değişiklik yapıldı. Yatırım projelerinin yatırımlara devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gereken asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar TL'ye yükseltildi.

Yapılan düzenlemeyle, öncelikli ürün listesindeki ürünlerin yatırım projelerinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilerek karar kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için 50 milyon TL ile 500 milyon TL yatırım tutarına sahip olması kriteri uygulamadan kaldırıldı.

Yatırımın devri destek kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanının onayına tabi olacak.

Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51. Maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiz ile birlikte yatırımcıdan geri alınacak.

Ödenecek tutarlardaki değişiklikleri 1.7.2022 tarihinden itibaren, fazladan ödenen desteklerin geri alınması maddesi 26.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinden ve diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-23.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK